Trä av thermowood

Spaljéer, balkongräcken och trädäck är tillverkade av thermowood, värmebehandlad furu som är rötskyddat och stabilt på ett miljömässigt hållbart sätt.

Behandlingen ger ett hållbart alternativ till tropiska träslag som teak och mahogny och innebär också att träet kommer att skifta färg, från en rödaktig ton till en vacker och permanent ljusgrå kulör.

Odlingsbara balkonger

De odlingsbara balkongerna med ett jordlager gör det möjligt att ha sitt eget lilla äppleträd på balkongen om man känner för det. Jordlagret täcks av en trätrall som kan tas bort i sektioner beroende på hur mycket odlingsyta man vill ha.

Den gröna inramningen och möjligheten att odla på ”marken” bidrar till att sudda ut gränsen mellan lägenhet och villa, även om man befinner sig flera våningar upp i huset. Den rikliga grönskan gör också att huset kommer att skifta utseende med årstiderna på ett sätt som förstärker dess unika karaktär.

Genomtänkt bevattning

Ett bevattningskärl kopplat till stuprännan fångar upp regnvatten till bevattning av växtligheten och tack vare det planteringsbara bjälklaget bevaras fukten så att växterna klarar sig även om man skulle vara bortrest en tid.

Varierad tegelarkitektur

Det röda teglet är maskinslaget med bruna nyanser, vilket ger en levande och subtilt skiftande struktur. Arkitektoniskt kan huset sägas vara uppdelat i tre sektioner, där byggnaden mot Brunnshögsgatan har en slät tegelfasad.

Går man bort till Solbjersvägen skiftar huset radikalt uttryck tack vare de vertikala linjerna som präglar fasaden. Och tar vi oss därefter in på innergården möter man de fyra etagelägenheter som närmast för tankarna till fyra radhus som har placerats ovanpå varandra.

Lyft blicken och studera taklägenheterna med sina generösa terrassytor och milsvida utblickar över Lund med omnejd. Hur grönt vill du bo?