Centrala Brunnshög

Centrala Brunnshög är den nya stadsdelens nav och kärna med torg, handel, service och den stora ovalformade Nobelparken. Precis invid torget planeras ett 36 våningar högt bostadshus med en takterrass som är öppen för allmänheten högst upp.

Hållbar stadsdel

I Brunnshög kommer många nya lösningar för ett hållbart samhälle att utforskas. ESS och MAX IV kommer t ex att generera överskottsvärme som kommer till nytta i världens största lågtempererade fjärrvärmenät. Här byggs också ett solcellsdrivet sopsugssystem, som komprimerar och skickar avfallet direkt till avfallscentralen utan att sopbilar behöver används.

Spårvägen

Den nya spårvägen från Lunds centrum till ESS i Brunnshög började trafikeras under 2020 och är en satsning på framtidens kollektivtrafik, där Lund var först ut i vågen av nya svenska spårvägsstäder. Stora delar av spårvägsbanan har anlagts med gräs och blir ett grönt stråk som knyter samman de olika stadsdelarna.

Nyfiken på planerna för nya Brunnshög?